Sosyal Medya Hesaplarımız :
Karadenizliler Mahallesi Sayil Sokak 9A/9-1/9-2 Başiskele KOCAELİ

Metodlar

Number

Document Code / Revision Status

Document Name

 

 

 

 

 

1

Euramet cg 17 / 03.0-04.2017

Calibration of electromechanical and mechanical manometers 

     

 

2

Euramet cg 18 / 04.0-11.2015

Calibration of non-automatic weighing instruments

     

 

3

Euramet cg 19 / 02.1-03.2012

Determination of uncertainty in gravimetric volume

     

 

4

Euramet cg 20 / 04.0-02.2015

Calibration of temperature and humidity

     

 

 5 

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 10.5/ 2010-08

Test instructions for depth micrometers

     

 

6

Dkd-r-6-1 / 01-2013

Calibration of pressure gauges 

     

 

7

Dkd-r-5-7 / 07-2004

Calibration of climatic chambers

     

 

 8 

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 11.1/ 2014-09

Test instructions for mechanical dial gaugesae

     

 

9

Iso 6789 / 02-2017

Requirements for calibration and determination of measurement uncertainty

     

 

10

Iso 6789 / 01-2017

Requirements and methods for design conformance testing and quality conformance testing: minimum requirements for declaration 

     

 

11

BS EN ISO 4787 / 03-2011

Laboratory glassware-volumetric instruments-methods for testing of capacity and for use

     

 

12

BS EN ISO 2811 / 1-2016

Paints and varnishes-determination of densit-pycnometer method

     

 

13

EN ISO 385 / 04-2005

Laboratory glassware-burettes

     

 

14

ISO 648 / 10-2008

Laboratory glassware - single-volumepipettes

     

 

15

ISO 835 / 04-2007

Laboratory glassware - graduated pipettes

     

 

16

ISO 1042 / 08-1999

Laboratory glassware - one-mark-volumetric flasks

     

 

17

EN ISO 2811 / 1 -2001

Paints and varnishes - determination of density pyknometer method

     

 

18

ISO 3507 / 04-1999

Laboratory glassware-pyknometers

     

 

19

ISO 3585 / 07-1998 

Borosilicate glass 3.3 - properties

     

 

20

ISO 3696 / 04-1987

Water for analytical laboratory use specification and test methods

     

 

21

EN ISO 4787 / 03-2011

Laboratory glassware - volumetric instruments - methods for testing of capacity and for use

     

 

22

ISO 4788 / 05-2005

Laboratory glassware-Graduated measuring cylinders

     

 

23

EN ISO 8655-1 / 09-2002

Piston-operated volumetric apparatus

     

 

24

EN ISO 8655-2 / 09-2002

Piston-operated volumetric apparatus

     

 

25

EN ISO 8655-6 / 09-2002

Piston-operated volumetric apparatus - gravimetric methods for the determination of measurement error

     

 

26

ISO/TR 20461 / 11-2000

Determination of uncertainty for volume measurements made using the gravimetric method

     

 

27

OIML R 120 / 2010

Standard capacity measures for testing measuring systems for liquids other than water

     

 

28

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 09.1 / 2006-03

Test instruction for callipers

     

 

29

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 09.2 / 2006-03

Test instruction for depth callipers

     

 

30

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 09.3 / 2006-03

Test instruction for height callipers

     

 

31

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 10.1 / 2006-11

Test instructions for micrometers

     

 

32

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 10.3 / 2002-08

Test instructions for micrometers with dial indicator

     

 

33

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 10.8 / 2002-08

Test instructions for internal micrometers with three-point contact

     

 

34

VDI/VDE/DGQ 2618-Blatt 11.2 / 2002-08

Test instructions for dial indicators for linear measurement with mechanical indication

 

     

 

35             TS_EN_60068_3_5                                     Sıcaklık Deney Odalarının Performansının Değerlendirilmesi / Çevre Şartlarına Dayanıklılık-Bağıl Nem

36             TS_EN_60068_3_6                                     Sıcaklık Deney Odalarının Performansının Değerlendirilmesi / Çevre Şartlarına Dayanıklılık-Bağıl Nem

37             TS_EN_60068_3_11                                   İklimsel Deney Odalarındaki Belirsizliğin Hesaplanması-Bağıl Nem

38             OIML-R111-1                                                Meterolojik ve Teknik Gerekler-Kütle 

39             OIML-R111-2                                               Test Raporu Formatı-Kütle