Sosyal Medya Hesaplarımız :
Karadenizliler Mahallesi Sayil Sokak 9A/9-1/9-2 Başiskele KOCAELİ

Metodlar

ASTM E1256 Radyasyon termometresi Standard Test Methods for Radiation Thermometers (Single Waveband Type)
BS EN ISO 2811-1 Boya ve vernikler; yoğunluk tayini; piknometre metodu Paints and varnishes. Determination of density Pycnometer method
BS EN ISO 4787 Hacimsel cam kaplar Laboratory glassware. Volumetric instruments.
DIN 2275 Sentil Feeler gauges
DKD-R 5-7 Klimatik kabin kalibrasyonu Kalibrierung von Klimaschränken
DKD-R 6-1 Basınç ölçer standardı - Alm.  
EA-4/02 Kalibrasyonda ölçümlerin belirsizliğinin beyanı Expressions of the Uncertainty of Measurements in Calibration (including supplement 1 to EA-4/02) (previously EAL- R2) BELİRSİZLİK
EURAMET cg-17 Elektromekanik manometre kalibrasyonu Guidelines on the Calibration of Electromechanical Manometers
EURAMET cg-18 Otomatik Olmayan Tartı aletlerinin Kalibrasyonu Guidelines on the Calibration of Non- Automatic Weighing Instruments
EURAMET cg-20 Sıcaklık ve nem kabinlerinin kalibrasyonu Calibration of Tempreture and/or Humidity Enclosures
ISO 1042 Tek hacimli cam kaplar Laboratory glassware- One -Mark Volumetric flasks
ISO 3310-1 Deney elekleri teknik gereklilikler ve muayene Test SievesTechnical Requariments and Testing-Part 1 (Metal Örgülü)
ISO 3310-2 Deney elekleri teknik gereklilikler ve muayene Test Sieves Technical Requariments and Testing-Part 2
ISO 3310-3 Deney elekleri teknik gereklilikler ve muayene Test sieves Technical requirements and testing-Part 3 (EformedSheets)
ISO 3507 Piknometreler Laboratory glassware — Pyknometers
ISO 3585 Borosilikat cam özellikleri Borosilicate glass 3.3 — Properties
ISO 3696 Analitik amaçlı su özellikleri ve test metotları Water for analytical Laboratory use- Specification and test methods
ISO 385 HACİMSEL  
ISO 4787 Cam kapların kullanım ve test metotları Laboratory Glassware- Volumetric glassware methods for use and testing of capacity
ISO 4788 Silindirik taksimatlı cam kaplar Laboratory glassware — Graduated
    measuring cylinders
ISO 648 Tek hacimli pipetler Laboratory glassware — Single- volume pipettes
ISO 835 Taksimatlı pipetler Laboratory glassware — Graduated pipettes
ISO 8655-6 Pistonlu pipet PISTON-OPERATED VOLUMETRIC APPARATUS — PART 6: GRAVIMETRIC METHODS FOR THE DETERMINATION OF MEASUREMENT ERROR
ISO/TR 20461 Gravimetrik metot ile hacim ölçümlerinde ölçüm belirsizliği Determination of uncertainty for volüme measurements made using the gravimetric method
ITS-90 Uluslar arası sıcaklık skalası INTERNATIONAL TEMPERATURE SCALE
OIML R 111-1 Ağırlık : Mektrolojik ve Teknik Gereklilikler Weights: Metrological and technical requirements
OIML R 111-2 E1, E2, F1, F2, M1, M1-2, M2, M2-3 ve M3
Sınıfı Ağırlıklar
Bölüm 2: Test Raporu Formatı
 
OIML R 35-1 Genel amaçlı kullanılan boyutsal ölçme cihazları Material measures of length for general use
TS 10832 SU TERAZİSİ  
TS 9505 Şeritmetreler Çelik  
TS EN 45501 Tartı aletleri - Otomatik olmayan - metrolojik özellikler  
TS EN 60068-3-11 İklim Deney Odalarındaki Şartlara Ait Ölçme Belirsizliğinin Hesaplanması  
Türkak R10-02 Hizmet Ücretleri  
Türkak R10-03 Akredite Faaliyetlerinde yer alacak denetçi ve teknik uzmanların nitelendirme kriterleri  
Türkak R10-06 "TÜRKAK AKREDİTASYON MARKASI"nın
TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca kullanılmasına ilişkin şartlar
 
Türkak R10-09 Denetim Gün Hesaplama  
Türkak R10-12 Ölçümlerin İzlenebilirliği TÜRKAK Rehber Dökümanı Rev03  
Türkak R20-01 Kalibrasyon Laboratuvarlarında Ölçüm Belirsizliği Tahmini İçin TÜRKAK
Prensipleri TÜRKAK Rehber Dökümanı R02
 
Türkak R20-06 Kalibrasyon Laboratuvarları İçin
Akreditasyon Başvurusunda Bildirilecek Çalışma Alanları TÜRKAK Rehber Dökümanı Rev02
 
Türkak R20-18 TURKAK Markalı Deney Raporları ve
Kalibrasyon Sertifikalarına İlişkin TÜRKAK Rehber Dökümanı Rev02
 
Türkak R20-26 Kalibrasyon Laboratuvarlarının Kapsam Sunum Kuralları İçin TÜRKAK Rehber Dökümanı Rev01  
Türkak R20-43 Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber Laboratuvarların Akreditasyonuna Dair Rehber
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1 Mikrometre kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipments - Test instructions for micrometers
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.3 Saatli mikrometre kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instructions for micrometers with dial indicator
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.5 Derinlik mikrometresi kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instruction for depth micrometers
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.1 Komparator Saati kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instruction for mechanical dial gauges
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.3 Salgı komparatorü kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instructions for lever gauges
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 12.1 Kollu komparatör kalibrasyonu - dış ölçüler Inspection of measuring and test equipment - Test instruction for lever gauges (quicktests) for external measurement
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.1 GÖNYE kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instruction for steel squares 90°
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 7.2 AÇI ÖLÇER kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instruction for protractors
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.1 Kumpas kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instruction for callipers for external, internal and depth dimensions
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.2 Derinlik kumpası kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Testing instruction for depth callipers
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 9.3 Mihengir kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment
Test instruction for height callipers
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.7 İç çap mikrometresi kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment
Test instruction for internal micrometers with 2-point contact
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.2 Endikatör kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instruction for mechanical dial gauges
VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 11.4 Dijital Komparatör Saati kalibrasyonu Inspection of measuring and test equipment - Test instruction for mechanical dial gauges
DKD-R-3-3 Kuvvet Ölçerler Kalibrasyonu   
Euramet cg-11  Sıcaklık göstergesi ve göstergeli sıcaklık ölçer kalibrasyonu  
DIN 865  Geometrik Ölçüm Rehberi  
DIN 866 Geometrik Ölçüm Rehberi  
Euramet cg 19  Hacim Kalibrasyonunda Belirsizliğin Belirlenmesine İlişkin Kılavuz